Skulpturer & Utsmyckning

Jerngården skapar konstsmide, unika skulpturer och utsmyckningar av järn. En skulptur eller utsmyckning påverkar sin omgivning. Den kan förstärka platsens karaktär, rikta om fokus, skapa en ny mötesplats, starta samtal och bli ett riktmärke.

Via foton och beskrivningar, eller ett besök på plats, och ett nära samarbete med Er skapas formen, designen och budskapet. Genom skisser och beskrivningar finner vi tillsammans rätt uttryck för platsen.