Om

Jerngården skapar konstsmide och bruksföremål av järn och består av mig, Peter Andreasson. Min bakgrund är inom trädgård och landskapsplanering där jag arbetat med kulturhistoriska och offentliga utemiljöer. Jag är utbildad landskapsingenjör och konstsmed.

Smidet utförs främst traditionellt där järnet värms upp för att sedan och formas med hammare och städ. Genom att arbeta med järnet i varmt tillstånd visas plasticiteten och formbarheten i materialet.

På Jerngården är skapandet centralt, från skiss till hammarslag. Här finns nyfikenhet och vilja att utveckla smidet tillsammans med andra hantverk och material. Målet är att Ni som vänder Er till Jerngården ska få en unik produkt och känna Er delaktiga i processen.